Ignorantia iuris nocet,
ignorantia facit non nocet.

Nieznajomość prawa szkodzi,
nieznajomość faktu nie szkodzi.

MENU

KONTAKT


tel.: 0-608-590-423
fax: 041-260-53-33

Fundacja dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Porady prawne

2009-10-22, 14:25 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym (dzikim) regulują przepisy szczególne, tj. przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz przepisy o odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych.


2009-10-08, 10:00 Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – jedna z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych ministerstwa gospodarki – daje szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. To nowość w polskim prawie, która zaczęła obowiązywać od 31 marca 2009 r.


2009-07-13, 23:49 Jak sądowo stwierdzić nabycie spadku?

Aby dokonać stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, należy w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy złożyć Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.


2009-07-13, 23:48 Jak zarejestrować stronę WWW w sądzie?

Umieszczenie w Internecie uaktualnianej periodycznie strony WWW wymaga rejestracji w sądzie. Wniosek o rejestrację strony powinien zostać sporządzony i podpisany przez Wydawcę i  powinien spełniać określone warunki formalne.


Aktualności

2009-11-04, 14:09 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania wobec ZUS

Za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne członkowie jej zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.


2009-10-22, 14:13 Nie będzie wysokich kar za przekroczenie prędkości

Niektóre przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw są niezgodna z Konstytucją, a ponieważ są w nierozerwalnym związku z całą ustawą, cała nowelizacja nie może wywrzeć skutków prawnych. Wyrok TK z 14 października 2009 r. (sygn. akt Kp 4/09)


2009-10-22, 14:08 Przedawnienie karalności

Przepisy przedłużające przedawnienie karalności wobec czynów, których termin przedawnienia jeszcze nie upłynął nie naruszają zasady zgodnie z którą nie można wymierzyć kary surowszej, od tej którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony został popełniony. Wyrok TK z 13 października 2009 r. (sygn. akt P 4/08)


2009-10-15, 21:31 Becikowe pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego

Od 1 listopada 2009 r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) przysługuje pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego odpowiedniej treści.
2009-07-13, 21:17 Możliwe pełne odszkodowanie mimo zastrzeżenia zadatku

W razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił od umowy może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a należne mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku lub jego podwójnej wysokości.


2009-07-13, 21:16 Nie będzie odprawy, jeśli nie było poważnej zmiany warunków pracy

Pracownikowi przejętej firmy, który nie zamierza kontynuować pracy u nowego pracodawcy, nie będzie przysługiwała odprawa pieniężna dla zwalnianych grupowo.


ZALOGUJ SIĘ

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

ZADAJ PYTANIE

Na Twoje pytanie czekają
prawnicy różnych
specjalności.

Zadaj pytanie

CZAT Z PRAWNIKIEM

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9 - 15.

Skontaktuj się gg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* * * *

Copyright tuprawnik.com 2009